Specialist in Weddings & Corporate Events

Menu Sets

Mendhi Set Menu

Mendhi Set 1Mendhi Set 2Mendhi Set 3Mendhi Set 4Mendhi Set 5
Naan
Meat Korma
Palak Aaloo
Zarda
Nan
Chicken Korma
Channa
Matanjan
Naan
Meat Biryani
Boneless Chicken Karahi
Kheer
Naan
Chicken Biryani
Karahi Gosht
Matanjan
Puri
Seekh Kebab
Channa Aaloo
Suji Halwa

Silver Set Menu

Silver Set 1Silver Set 2Silver Set 3Silver Set 4Silver Set 5
Naan
Tandoori Chicken
Chicken Pilau
Meat Korma
Zarda
Naan
Seekh Kebab
Meat Pilau
Chicken Korma
Phirni
Naan
Meat Biryani
Boneless Chicken Karahi
Mix Vegetable
Kheer
Naan
Chicken Biryani
Karahi Gosht
Channa
Matanjan
Naan
Grill Chops
Plain Pilau
Palak Gosht
Gajer Halwa

Gold Set Menu

Gold Set 1Gold Set 2Gold Set 3Gold Set 4Gold Set 5
Naan
Tandoori Chicken
Seekh Kebab
Chicken Pilau
Palak Chicken
Meat Korma
Zarda
Naan
Mix Vegetable Samosa
Seekh Kebab
Meat Biryani
Boneless Chicken Karahi
Mix Vegetable
Khee
Naan
Mix Vegetable Samosa
Seekh Kebab
Meat Biryani
Boneless Chicken Karahi
Mix Vegetable
Kheer
Naan
Vegetable Spring Roll
Tandoori Chicken
Chicken Biryani
Karahi Gosht
Channa
Matanjan
Nan
Grill Chops
Chicken Tikka
Plain Pilau
Chicken korma
Palak Gosht
Gajer Halwa

Platinum Set Menu

Platinum Set 1 Platinum Set 2Platinum Set 3 Platinum Set 4Platinum Set 5
Naan
Tandoori Chicken
Seekh Kebab
Vegetable Samosa
Chicken Pilau
Palak Chicken
Meat Korma
Aaloo Gobi
Zarda
Phirni
Naan
Chicken Tikka
Grilled Chops
Vegetable Spring Rolls
Meat Pilau
Palak Gosht
Chicken Korma
Aaloo Buna
Phirni
Gajer Halwa
Naan
Mix Vegetable Samosa
Seekh Kebab
Chicken Tikka
Meat Biryani
Boneless Chicken Karahi
Mix Vegetable
Keema Mutter
Kheer
Gajer Halwa
Naan
Vegetable Spring Roll
Chicken Wings
Grilled Chops
Chicken Biryani
Karahi Gosht
Channa
Palak Kofta
Matanjan
Kheer
Naan
Grilled Chops
Chicken Tikka
Shami Kebab
Plain Pilau
Chicken korma
Palak Gosht
Massra Dhall
Gajer Halwa
Matanjan

Diamond Set Menu

Diamond Set 1Diamond Set 2Diamond Set 3Diamond Set 4Diamond Set 5
Naan
Tandoori Chicken
Seekh Kebab
Vegetable Samosa
Chicken Pilau
Vegetable Biryani
Palak Chicken
Meat Korma
Aaloo Gobi
Zarda
Phirni
Naan
Chicken Tikka
Grilled Chops
Vegetable Spring Rolls
Meat Pilau
Mutter Pilau
Palak Gosht
Chicken Korma
Aaloo Buna
Phirni
Gajer Halwa
Naan
Mix Vegetable Samosa
Seekh Kebab
Chicken Tikka
Meat Biryani
Channa Pilau
Boneless Chicken Karahi
Mix Vegetable
Keema Mutter
Kheer
Gajer Halwa
Naan
Vegetable Spring Roll
Chicken Wings
Grilled Chops
Chicken Biryani
Plain Pilau
Karahi Gosht
Channa
Palak Kofta
Matanjan
Kheer
Naan
Grilled Chops
Chicken Tikka
Shami Kebab
Mutter Pilau
Meat Biryani
Chicken Korma
Palak Gosht
Massra Dhall
Gajer Halwa
Matanjan